SACRED TEXTS

Devi mantra

या देवी सर्वभूतेषु माँ रुपेण संस्थिता
या देवी सर्वभूतेषु शक्ती रुपेण संस्थिता
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रुपेण संस्थिता
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रुपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः